Пепелници

Користењето пепелник е само попрефинето отколку да го треснете пепелот на подот, затоа продолжете; земете си класика или новина, пепелниците се метални или стаклени.

Како што пишува на еден од пепелниците „Нека почива само најубавата пепел во овој суров пепелник - НЕМА ШАВАГИ ВЕ МОЛАМ“

Секогаш целете кон најдобриот пепел во кој и да е пепелник.

Пепелници