Продажба на дозвола

Треба да направиме простор за нови акции што пристигнуваат наскоро; за да го направите ова, треба да смениме некои стари залихи, затоа земете зделка за зделка; и намален дабер