Стаклени бонбони

Купете стаклен бонг, стаклен меур, цевка за вода или платформа од наша страна и доаѓа со бесплатна закривена цевка и цевки за масло, освен ако не е поинаку наведено во описот.

Тие се движат по големина и сложеност од обичен до убав и мал до висок.

Бонговите играат двојна улога во филтрирање на некои отрови како пепел и катран, тие исто така помагаат да се разлади чадот пред да се вдиши, со што се намалува температурата го намалува ризикот од горење на грлото и белите дробови. 

Сите стаклени бонбони, стаклени меурчиња, водоводни цевки, платформи за нафта и нафтени платформи што ги продаваме се направени од боросиликатно стакло. Ова е специјално третирано стакло познато кај некои како пирекс. Здодевниот научен дел, има ниски својства на термичка експанзија; што значи дека не се шири и стега многу кога се загрева и лади. Тоа не значи дека е неуништливо, се крши ако се испушти и може да пукне и да стане послаба кога нанесувате топлина на стаклото. Секогаш внимавајте кога користите топлина на стакло.

Стаклени бонбони