Шарени цевки

Сите овие цевки; претпоставувате дека се колоридни. 

Дали прскање на боја или немири во боја; едно е сигурно дека не се јасни.

Шарени цевки